19 mrt 2015
Nieuw registratiesysteem sociaal werk

De naam is STAPP en staat voor Social Toolkit App. De naam impliceert ook beweging, want door stappen te zetten, beweegt een mens vooruit. Daarbij geeft het aan dat iemand zélf de stappen moet zetten, omdat een ander dit niet voor je kan doen.

Een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude registratiesysteem is dat het de werkwijze Sociale Netwerk Strategieën (SoNeStra) en het wijkgericht werken ondersteunt. Klanten maken, ondersteund door de sociaal werker, o.a. een ecogram, levenslijn en een drieluik. Sociaal werkers kunnen daar foto’s van maken en die uploaden naar STAPP. Dat kan ook met een foto van het actieplan dat de klant samen met zijn netwerk maakt tijdens het familienetwerkberaad. Dit hoeft in het nieuwe registratiesysteem niet meer woord voor woord vastgelegd te worden.

Het systeem gaat niet uit van één klant, maar van een kernsysteem. Dat kan een gezin zijn, een buurt maar bijvoorbeeld ook een gescheiden stel dat op andere adressen leeft. Ook nieuw is dat de sociaal werkers zonder internet in het systeem kunnen werken.

De komende periode zal e.e.a. gefinetuned worden. In de (nabije) toekomst kunnen klanten ook hun eigen dossier inzien.