MPower: samen burgerinitiatieven ondersteunen

Mpower is een samenwerking van verschillende Zutphense partijen en wordt onder de paraplu van stichting de Zutphense Uitdaging uitgevoerd. Perspectief Zutphen is een van de founding partners. Met het nieuwe MPowermodel worden (burger)initiatieven uit de samenleving ondersteund die gaan over leefbaarheid, zorg, sport, cultuur en onderwijs. Ze worden indien nodig begeleid in de totstandkoming van hun initiatief en ontvangen zowel in natura als in financiën steun van de partners van Mpower, waaronder maatschappelijk betrokken bedrijven, particulieren, lokale fondsen en het Zutphenfonds van de gemeente Zutphen.

Video’s initiatieven online: graag delen!
Veel (burger)initiatieven hebben al contact opgenomen met MPower om ondersteund te worden. Wil je weten wat jij kunt doen? Bekijk dan de video’s op https://mpower.zutphenseuitdaging.nl/projecten/. Delen van deze video’s wordt gewaardeerd!