Persbericht – Verkoop ’t Nut

David Evekink Stichting nieuwe eigenaar van ‘t Nut; Perspectief Zutphen maakt van buurthuis behaaglijke ontmoetingsplek

Perspectief Zutphen verkoopt buurthuis ’t Nut in Warnsveld aan de David Evekink Stichting. “Win-win”, aldus Silvia Heyl namens de David Evekink Stichting, die hiermee Perspectief ondersteunt in het verder uitbouwen van activiteiten op deze locatie.  “We wilden het uitsluitend kopen als de doelstelling van het gebouw wordt versterkt.” En dat gebeurt: de David Evekink stichting neemt het onderhoud voor het haar rekening, Perspectief Zutphen huurt het terug en zet nog meer in op de sociale functie van het gebouw.

Perspectief Zutphen (en voorlopers) is al tientallen jaren eigenaar van het ’t Nut in Warnsveld – een bijzonder gebouw met een unieke grote zaal mét podium. Het heeft een maatschappelijke bestemming – verenigingen repeteren hier, er worden uitvoeringen gegeven en cursussen aangeboden.  Het pand is echter oud en er moet nodig wat aan gebeuren. “Voor ons is dat te duur en wij missen die expertise”, vertelt Jorinde Klungers, directeur-bestuurder van Perspectief Zutphen. Die expertise heeft de David Evekink Stichting wel. Deze stichting zet zich al sinds 1848 maatschappelijk in. Naast verhuur van sociale woningen heeft ze als doelstelling steun verlenen aan instellingen die maatschappelijke en culturele belangen behartigt.

Voorzitter Jan Bakker: “De aankoop van ’t Nut past goed binnen onze statutaire doelstelling. Ik ben verheugd dat we naast onze woningen en recent de bouw van jongerenhuisvesting nu ook tegemoet kunnen komen aan onze bredere doelstelling door de ondersteuning van sociale en culturele activiteiten.”

De David Evekink Stichting heeft veel ervaring met onderhoud en restaureren, Perspectief Zutphen kan de sociale rol van het gebouw verder uitbreiden. “Een heel mooie oplossing, waarmee de maatschappelijke bestemming voor de Warnsveldse gemeenschap behouden blijft”, aldus Silvia Heyl.

Verduurzaming
Na de overdracht, waarvoor notaris Coops speciaal naar ’t Nut kwam, verandert er niet direct iets voor de gebruikers van het buurthuis. “We willen het wel gaan verduurzamen: de kap isoleren en het pand van dubbelglas voorzien zodat het binnen behaaglijker wordt. We zorgen dat het karakteristieke uiterlijk natuurlijk behouden blijft.”

Sociaal beheerder
De kosten die Perspectief Zutphen uitspaart, gaat ze inzetten om een sociaal beheerder aan te trekken. Jorinde Klungers: “We willen dat ’t Nut echt een ontmoetingsplek wordt, met meer vrijwilligers en meer bezoekers. Nu verhuren we het vooral en doen we nog weinig aan inloop. Dat gaan we veranderen.  We willen op termijn ook de keuken aanpakken, zodat er meer ruimte komt voor samen koken en eten.” Ze is verheugd over de overdracht. “Het is beter voor het milieu en voor de gebruikers dat het gebouw wordt verduurzaamd, maar wij hadden dat nooit kunnen financieren. En nu ontstaat er meer ruimte voor culturele en sociale activiteiten.”

Op de foto: Jorinde Klungers van Perspectief Zutphen draagt ’t Nut officieel over aan voorzitter Jan Bakker (midden) en penningmeester Wim van Gelder van de David Evekink Stichting. (foto Stefan van Nieuwenhoven/Zutphens Persbureau)