Wie zijn wij

Perspectief Zutphen is er voor alle inwoners van de gemeente Zutphen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Ons ideaal is dat alle mensen zich van betekenis, krachtig en veilig voelen. Met onze ondersteuning dragen wij hier graag aan bij. Onze aanpak is gericht op het aan elkaar verbinden van inwoners met als doel een sterke sociale basis te creëren in wijken waarin inwoners er zijn voor elkaar. We werken vanuit drie sociale wijkteams met sociaal werkers, sociaal makelaars en sociaal beheerders.

Bij Perspectief Zutphen ondersteunen we inwoners aan de hand van Sociale Netwerk Strategieën (SoNeStra). De inwoner maakt zelf een plan met zijn of haar eigen netwerk en blijft eigenaar van zijn of haar eigen vragen, problemen en oplossingen. Onze medewerkers handelen vanuit de SoNeStra-werkwijze en grondhouding. Meer weten? Kijk op www.sonestra.nl.

Onze actuele beknopte jaarrekening en jaarrapportage kun je via onderstaande linkjes bekijken:

Onze missie: zie link
Jaarrekening 2022, zie link
Factsheet Jaarrapportage 2022, zie link 

Contactgegevens

Voor contactgegevens:

Wilt u activiteiten organiseren, dan kunt u contact opnemen met:

Centraal bureau

Bezoekadres: Ruys de Beerenbrouckstraat 108a, 7204 MN Zutphen
(inwoners kunnen terecht bij de bezoekadressen van de sociale wijkteams). Klik hiervoor op het desbetreffende wijkteam).

Postadres: Postbus 418, 7200 AK Zutphen

Contactformulier

Of stuur ons een e-mail via het contactformulier. Wij streven ernaar de vragen die via het contactformulier binnenkomen binnen 15 werkdagen te beantwoorden.

Klacht of compliment

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Een klacht of compliment?
Heb je een compliment? Deel deze via ons contactformulier. Heb je een klacht? Wij kijken graag samen met je naar een oplossing.

In onze folder voor klanten kun je lezen hoe onze procedure voor klachten is. Als je een klacht wilt indienen, dan kun je dit formulier invullen. Je mag natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via 0575 519 613, kies voor 2.

Privacyverklaring

Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens en privacy heel belangrijk.
Dit geldt ook voor onze klanten, vrijwilligers, medewerkers en alle andere betrokkenen. We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we doen ons uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit doen we conform de huidige wet- en regelgeving, De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij hebben daarom een Privacyverklaring opgesteld waarin we je op transparante wijze informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hierin staat opgenomen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Klik hier om de verklaring te lezen.

Mocht je na het lezen van onze Privacyverklaring nog vragen hebben neem dan contact op met de afdeling HR, via info@perspectiefzutphen.nl

Beleid en regelingen

Voor meer informatie over ons beleid en regelingen

Klokkenluidersregeling
Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersprofielen
Klachtenprocedure

 

Raad van Toezicht

Perspectief Zutphen past de Governance code Sociaal Werk 2016 toe. Perspectief kent een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen van Perspectief worden behaald. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever en sparringpartner van de directeur-bestuurder. En de Raad van Toezicht heeft tevens de rol van ambassadeur.

Jaarverslag RvT 2022, zie link
Toezichtvisie RvT, zie link
Reglement Raad van Toezicht, zie link
Reglement Raad van Bestuur, zie link
Profielschets RvT, zie link

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Berteke de Jongh, lid
  Eerste benoeming: 1 januari 2018 / herbenoeming 1 januari 2021
  Overige functies: Zelfstandig adviseur/interim-manager Sociaal Domein; programmamanager regio Lekstroom en kwartiermaker bij Leger des Heils.
 • Ronald van Wetering, portefeuille financiën
  Eerste benoeming: 1 juni 2018 / herbenoeming 1 juni 2021
  Overige functies: Bestuurder bij Dirkzwager Advocaten, Notarissen en Fiscalisten; Lid RvC Twente Milieu N.V.
 • Wybren Bakker, voorzitter
  Eerste benoeming: 6 februari 2019 / herbenoeming 6 februari 2022.
  Overige functies: Zelfstandig ondernemer bestuur en advies; Statenlid D66 Overijssel; Vicevoorzitter RvT Mediant GGZ Enschede; Lid RvC Sportbedrijf Deventer; Voorzitter Patiëntenraad Deventer Ziekenhuis.
 • Astrid Op de woerd, lid
  Eerste benoeming: 1 januari 2022
  Overige functies: RVE manager Kind, jeugd en gezin (Baalderborggroep)
 • Aleide Hendrikse, lid
  Eerste benoeming: 1 februari 2023
  Overige functies: Advocaat en mediator bij Familymatters te Zutphen; Toezichthouder bij de RvT Pento te Apeldoorn; Docent bij de NOVA (beroepsopleiding advocatuur) en Stiefplan; Voorzitter bij de stichting zutphense Haringparty; Bestuurder bij de stichting Zutphen Promotie; Bestuurslid van de Gelderse Business Club (GBC);Lid van de Women in Business Zutphen (WIB)