DutchEnglishFrenchTurkish
0575 519 613

Wie zijn wij

Perspectief Zutphen is er voor alle inwoners van de gemeente Zutphen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Ons streven is dat alle mensen zich van betekenis, krachtig en veilig voelen. Met onze ondersteuning dragen wij hier graag aan bij. Onze aanpak is gericht op het aan elkaar verbinden van inwoners met als doel een sterke sociale basis te creëren in wijken waarin inwoners er zijn voor elkaar. We werken vanuit drie sociale wijkteams met sociaal werkers, sociaal makelaars en sociaal beheerders.

Bij Perspectief Zutphen ondersteunen we inwoners aan de hand van Sociale Netwerk Strategieën (SoNeStra). De inwoner maakt zelf een plan met zijn of haar eigen netwerk en blijft eigenaar van zijn of haar eigen vragen, problemen en oplossingen. Onze medewerkers handelen vanuit de SoNeStra-werkwijze en grondhouding. Meer weten? Kijk op www.sonestra.nl.

Onze actuele beknopte jaarrekening en jaarrapportage kun je via onderstaande linkjes bekijken:

Jaarrekening, zie link
Factsheet Jaarrapportage 2020, zie link

 

Contactgegevens

Voor contactgegevens:

Wilt u activiteiten organiseren, dan kunt u contact opnemen met:

Centraal bureau

Bezoekadres: Nieuwstad 83, 7201 NM Zutphen
(alleen op afspraak vanwege Coronamaatregelen; inwoners kunnen terecht bij de bezoekadressen van de sociale wijkteams). Klik hiervoor op het desbetreffende wijkteam.

Postadres: Postbus 418, 7200 AK Zutphen

Contactformulier

Of stuur ons een e-mail via het contactformulier. Wij streven ernaar de vragen die via het contactformulier binnenkomen binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Klacht of compliment

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Heb je een compliment? Deel deze via ons contactformulier. Heb je een klacht? Wij kijken graag samen met je naar een oplossing. In onze folder voor klanten kun je lezen hoe onze procedure voor klachten is. Als je een klacht wilt indienen, dan kun je dit formulier invullen. Je mag natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via 0575 519 613, kies voor 2.

Privacyverklaring

Perspectief Zutphen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy van onze klanten, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen. We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we doen ons uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit doen we conform de huidige wet- en regelgeving, De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij hebben daarom een Privacyverklaring opgesteld waarin we je op transparante wijze informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hierin staat opgenomen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Klik hier om de verklaring te lezen.

Mocht je na het lezen van onze Privacyverklaring nog vragen hebben neem dan contact op met de afdeling HR, via info@perspectiefzutphen.nl

Raad van Toezicht

Perspectief Zutphen past de Governance code Sociaal Werk 2016 toe. Perspectief kent een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen van Perspectief worden behaald. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever en sparringpartner van de directeur-bestuurder. En de Raad van Toezicht heeft tevens de rol van ambassadeur. De Raad van Toezicht heeft in 2020 dezelfde samenstelling behouden.

Jaarbericht RvT 2020, zie link
Toezichtvisie RvT, zie link

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Berteke de Jongh, voorzitter
  Eerste benoeming: 1 januari 2018 / herbenoeming 1 januari 2021
  Overige functies: Zelfstandig adviseur/interim-manager Sociaal Domein. Nu: Manager Samenleving Utrechtse Heuvelrug.
 • Ronald van Wetering, portefeuille financiën
  Eerste benoeming: 1 juni 2018 / herbenoeming 1 juni 2021
  Overige functies: Directeur Grootzakelijk Twente Achterhoek, Lid RvC Twente Milieu N.V.
 • Annelies Crama, portefeuille governance
  Eerste benoeming: 1 januari 2016 / herbenoeming 1 januari 2019.
  Overige functies: Eigenaar / adviseur CMA, lid RvT Ambiq.
 • Marja Luyben, lid
  Eerste benoeming: 1 januari 2016 / herbenoeming 1 januari 2019.
  Overige functies: Manager welzijn (met pensioen).
 • Wybren Bakker, lid
  Eerste benoeming: 6 februari 2019.
  Overige functies: Zelfstandig ondernemer bestuur en advies, Fractievoorzitter D66 Overijssel, Lid RvT Mediant GGZ Enschede, Lid RvC Sportbedrijf Deventer.