Buurthuis De Uitwijk verbindt

Buurthuis De Uitwijk verbindt:
“Iedereen doet ertoe”

Door: Fiona de Heus (Zutphens Persbureau)

Natuurlijk, door corona is het ook hier rustiger, maar normaliter bruist het in buurthuis De Uitwijk. Overdag lopen mensen binnen om een praatje te maken en hun verhaal kwijt te kunnen. Ze schuiven aan bij de lunch- of eetcafés. Ze komen om te schaken, te kaarten of te knutselen. Ze bezoeken een kerkdienst, leren Nederlands of laten bloed prikken in de prikpost van Gelre Ziekenhuizen. Zelfs ondernemers kunnen vanuit het buurthuis hun bedrijf starten.

De locatie ligt centraal in de Zuidwijken, tussen basisschool De Achtsprong en winkelcentrum De Brink. Jaarlijks zijn er ongeveer 20.000 bezoekers, van jong (onder de tien) tot oud (bijvoorbeeld 97) die deelnemen aan de talloze activiteiten. Vrijwel altijd staat de deur uitnodigend open. Iedereen is welkom, kan hier zijn ei kwijt en met anderen mee doen aan activiteiten. Want dat is waar het hier om draait, zegt sociaal beheerder Greet Zweers: “Wij willen mensen met elkaar verbinden, zodat de sociale basis versterkt. Iedereen doet ertoe.”

‘Altijd wat te doen’
Sociaal beheerder Greet Zweers maakt deelt uit van het sociale wijkteam, is gastvrouw, planner, coördinator en zorgt dat alles ‘reilt en zeilt’. Samen met vrijwilligers zorgt ze ervoor dat het – onder normale omstandigheden – continu gonst in het buurthuis. “Ik wil het niet de hele tijd over corona hebben, hoor”, waarschuwt ze. Er is zoveel meer te vertellen over het buurthuis. Voor haar liggen zes A4’s die het ‘standaard’ weekprogramma van De Uitwijk bevatten. “Er is altijd wel iets wat je kunt doen”, vat ze samen. Dankzij de inzet van een tiental vrijwilligers is er dagelijks bemensing en hulp aanwezig. Sinds vier jaar is ze in dienst bij Perspectief Zutphen als sociaal beheerder. Haar jarenlange horeca-ervaring komt hier goed van pas.

Belangrijk vindt ze de dagelijkse inloop: van half negen tot het einde van middag kan iedereen binnenwippen voor een kop koffie. Mensen die een hulpvraag hebben over bijvoorbeeld financiën, wonen of scheiden, kunnen antwoord krijgen van een sociaal werker. “Er komen ook veel mensen binnen die zélf iets willen betekenen voor anderen en daarom een buurtactiviteit organiseren. We ondersteunen deze buurtinitiatieven. Er is zeker plek voor nog meer activiteiten. Er is niets mooier dan wanneer bewoners iets voor bewoners willen organiseren. Dat hoeft niet alleen van de Zuidwijken te zijn.” Er geldt wel een voorwaarde: de initiatieven moeten ook toegankelijk zijn om anderen te laten aansluiten. “Het sociale en verbinden van mensen staan bij ons bovenaan.”

Iemand die enthousiast activiteiten organiseert is vrijwilliger Diana. Ze draait ‘bardiensten’ in de avonduren, verzorgt de gasten graag “met lekkere dingetjes” op bijzondere momenten en doet mee aan een creatieve club en het zangkoor. Als lid van de activiteitencommissie is ze betrokken bij de organisatie van diverse projecten als een bingo of een optreden. “Er komt bijvoorbeeld weer een fiets-scoot-vierdaagse”, kondigt ze aan. Ze ziet De Uitwijk als een goed middel in de strijd tegen eenzaamheid. “Als iemand er niet is, wordt hij/zij ook echt gemist en dan bellen we even of alles oké is. Je kunt hier altijd terecht; we luisteren en willen allemaal helpen, iets betekenen voor een ander.” Ook de bezoekers voelen dat; het komt dikwijls voor dat mensen elkaar financiële tips geven of kleding en schoenen voor elkaar meenemen.

Huiskamergevoel
De laatste tijd is er meer aandacht gekomen voor de jeugd, die het door de coronabeperkingen ook moeilijk heeft. Greet heeft haar eigen manier om met jongeren in contact te komen. Zitten er hangjongeren voor de deur, dan gaat ze erheen voor een praatje en nodigt hen uit. Er zijn op woensdag en donderdag inloopavonden die begeleid worden door sociaal werkers en jongerenstraatcoaches, de jeugd kan binnen chillen, film kijken en er worden LAN-party’s gehouden. “We willen ze echt een huiskamergevoel geven en er komen mooie verbindingen uit voort. De jeugd mag bijvoorbeeld het buurtinitiatief “Tunnelkunst” ondersteunen, kunst in de tunnel naar Bronsbergen.” Dit buurtinitiatief wordt geleid door Ben Peters.

Nu het beter weer is, komt er ook meer levendigheid op het terras. Ze verwacht dat er dan nog meer mensen naar De Uitwijk komen. “Het volgende project is samen de tuin en het terras aanpakken. Hiervoor nodigen we actieve buurtbewoners uit om te helpen, mooi om op deze manier de sociale basis te versterken.”

‘Koken verbindt’
Het sociaal eetcafé en het lunchcafé, staan beiden twee keer per maand op het programma. Er is plaats voor wel vijftig deelnemers per keer. Onlangs is de keuken geheel vernieuwd en vergroot. “De keuken is nu beter toegankelijk voor mindervaliden”, vertelt Greet enthousiast. Ze merkt dat de keuken niet alleen fysiek maar ook sociaal het centrum van De Uitwijk vormt. Een succesvol programmaonderdeel is koken met kinderen, opzet door Gea Oosterveld, de naastgelegen basisschool en De Uitwijk. En dat sluit helemaal aan op de verbinding waar Greet vooral naar streeft: “Koken verbindt.”