Perspectief kiest nieuwe koers

Perspectief Zutphen kiest voor een nieuwe koers, gericht op het versterken van de sociale basis. We sluiten hierbij aan op de talenten, initiatieven en ideeën van (groepen) inwoners. Daarnaast blijven we inwoners ondersteunen bij hun vragen en problemen. Zutphen staat bekend om haar vele actieve inwoners en vrijwilligers. Een hele mooie uitgangssituatie om samen met inwoners en partners deze nieuwe koers invulling te geven.

Nieuwe opdracht vanuit de gemeente Zutphen
Vanuit deze nieuwe koers geeft Perspectief vorm aan de nieuwe opdracht van de gemeente Zutphen voor de komende vier jaar. De gemeente wil bouwen aan een inclusieve samenleving, waarbij ze streeft naar een positieve ontwikkeling van “zorgen voor” de inwoners naar “zorgen dat” de inwoners in staat zijn voor zichzelf te zorgen. De focus van Perspectief ligt op het verbinden en activeren van inwoners en het aanjagen van inwonersinitiatieven, zodat iedereen zich van betekenis kan voelen in de eigen wijk.

Drie sociale wijkteams
Vanaf 1 juli 2020 werkt Perspectief Zutphen vanuit drie sociale wijkteams -met sociaal werkers, sociaal makelaars en sociaal beheerders- aan het versterken van de sociale basis in alle wijken van de gemeente Zutphen:

  • Zuidwijken/Warnsveld/Leesten
  • Waterkwartier
  • Centrum/De Hoven/Noordveen

We ondersteunen inwoners en organisaties bij het wijkgericht versterken van verbindingen en betrokkenheid bij elkaar, waarbij we aansluiten op hun talenten, initiatieven en ideeën. Daarnaast blijven we inwoners ondersteunen bij het maken van een plan voor het oplossen van vragen of problemen, bijvoorbeeld geldzorgen, (vrijwilligers)werk, behoefte aan meer contact of opvoedingsvragen.

De Vrijwilligerscentrale stopt
De Vrijwilligerscentrale van Perspectief Zutphen heeft een belangrijke functie vervuld als centrale plek in de stad voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning. De samenwerking met vrijwilligers, actieve inwoners en mantelzorgers blijft heel belangrijk voor Perspectief. Wel gaan we dit anders organiseren. Vanaf 1 juli 2020 kunnen zij terecht bij de sociale wijkteams. De Vrijwilligerscentrale wordt vanaf die datum opgeheven.

De werkwijze van Buurtservice wordt voortgezet
De werkwijze van Buurtservice wordt voortgezet vanuit de sociale wijkteams. Inwoners kunnen vanaf 1 juli dus nog steeds terecht bij Buurtservice. Het komende half jaar gebruiken we om de werkwijze van Buurtservice, vanuit de sociale wijkteams, in vernieuwde vorm verder in te bedden in de samenleving.

Wil jij of je organisatie zich inzetten voor anderen, de buurt of de gemeenschap?
Perspectief versterkt graag de samenwerking met inwoners en organisaties. Om samen bij te dragen aan meer verbindingen tussen inwoners en betrokkenheid bij elkaar. We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen.