Artikel ervaringsdeskundigheid

Movisie-artikel ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis in het sociaal domein vormen nog een nieuw terrein. Landelijk kennisinstituut Movisie schreef een artikel over de verschillen en overeenkomsten tussen ervaringsdeskundigheid in de ggz en in het sociaal domein. Vanuit Perspectief Zutphen werkte directeur-bestuurder Jorinde Klungers mee aan dit artikel, samen met Gerard de Roos (van onze netwerkpartner Ixta Noa) en Jeroen de Haan-Rissmann (Movisie/Ixta Noa).

https://movisie.nl/artikel/verschillen-overeenkomsten-ervaringsdeskundigheid-ggz-sociaal-domein