Nieuws

 • 24 jun 2020 Perspectief Zutphen slaat een nieuwe weg in

  Perspectief Zutphen kiest voor een nieuwe koers, gericht op het versterken van de sociale basis. We sluiten hierbij aan op de talenten, initiatieven en ideeën van (groepen) inwoners. Daarnaast blijven we inwoners ondersteunen bij hun vragen en problemen. Zutphen staat bekend om haar vele actieve inwoners en vrijwilligers. Een hele mooie uitgangssituatie om samen met inwoners en partners deze nieuwe koers invulling te geven.

  Lees meer »
 • 25 mei 2020 Buurtservice start weer op

  Buurtservice start weer op

  Lees meer »
 • 16 mrt 2020 Update Corona maatregelen bij Perspectief

  Update Corona maatregelen bij Perspectief: 

   

   

  Lees meer »
 • 12 mrt 2020 Nieuwe opdracht en bezuinigingen voor Perspectief

  De afgelopen periode heeft Perspectief intensief overlegd met de gemeente Zutphen om afspraken te maken over de rol van Perspectief voor de komende vier jaar. Inmiddels zijn we eruit en hebben we vertrouwen in de gezamenlijke richting.Deze gezamenlijke richting vraagt om een transformatie: in combinatie met een forse bezuiniging een grote opgave. 

   

  Lees meer »
 • 18 jan 2020 Regionaal Advies- en meldpunt verward gedrag

  Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt? Op straat, in de buurt of thuis? Dan kunt u vanaf 1 december terecht bij het regionaal Advies- en meldpunt verward gedrag met telefoonnummer 088 – 933 55 00.

  Lees meer »
 • 19 dec 2019 Bereikbaarheid rond de feestdagen

  Bereikbaarheid rond de feestdagen:

  Woensdag 25, donderdag 26 december 2019 en woensdag 1 januari 2020 zijn wij gesloten. 
  Op de andere dagen is de bereikbaarheid zoals hieronder weergegeven:

  Lees meer »
 • 05 dec 2019 Perspectief Zutphen ontvangt nieuw vraagdocument van de gemeente Zutphen

  Perspectief Zutphen heeft een nieuw vraagdocument (2021-2024) van de gemeente Zutphen ontvangen. De gemeente geeft hierin aan welke rol en dienstverlening van Perspectief wordt verwacht en met welke financiële taakstelling. Inhoudelijk vraagt de gemeente Perspectief om een transformatie naar een meer collectieve benadering om de sociale basis in de wijken van Zutphen te versterken. Daarnaast zal Perspectief inwoners, waar nodig, ook individueel blijven ondersteunen.  

   

   

  Lees meer »
 • 26 nov 2019 (B)LINKweek - 14 t/m 22 december -

  (B)LINKweek - van zaterdag 14 tot en met zondag 22 december een week vol activiteiten onder de titel (B)LINK.

  De coordinator van ’t Warnshuus en de beheerder van ’t Nut organiseren samen voor de inwoners van Warnsveld en Leesten van 14 tot en met 22 december een week vol activiteiten en optredens afwisselend in ’t Nut gebouw en ’t Warnshuus. Het thema van de week is verbinden en samenwerken, wat zoveel mogelijk wordt belicht door bestaande activiteiten te benutten, vandaar de naam van deze bijzondere week: (B)LINK.

  Lees meer »
 • 15 okt 2019 Buurtservice bestaat 10 jaar!

  Buurtservice, onderdeel van Perspectief Zutphen, viert deze maand haar 10-jarig bestaan. Jaarlijks doet Buurtservice duizenden klussen voor inwoners van de gemeente Zutphen. De klussen worden uitgevoerd door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers, ondersteund door professionals van Perspectief. “Die glimlach van oor tot oor, van iemand die je hebt geholpen. Daar doe je het voor,” zegt een van de vrijwillige medewerkers van Buurtservice. Samen zetten de verschillende medewerkers van Buurtservice hun talenten in om de leefbaarheid in de buurt te vergroten en verbindingen tussen inwoners te versterken. Door te werken bij Buurtservice vergroten deelnemers bovendien hun kansen op de arbeidsmarkt.  

  Lees meer »
 • 16 sep 2019 Wijkteams samengevoegd

  Wijkteam Noordveen en wijkteam Centrum/De Hoven/Noorderhaven zijn samengevoegd.

  Lees meer »
 • 03 sep 2019 Perspectief vertrokken uit hopwoning Melatensteeg

  Eind augustus is het sociaal wijkteam vertrokken uit de hopwoning aan de Melatensteeg. 

  Lees meer »
 • 17 jul 2019 Wethouder weigert besluit over Perspectief inhoudelijk toe te lichten

  Eind juni meldde het Zutphens college dat het een half jaar uittrekt om gezamenlijk met de gemeenteraad en welzijnsorganisatie Perspectief de toekomstige koers bepalen. Nu blijkt dat het Zutphens college op 2 juli al een besluit heeft genomen over een compleet nieuwe visie.

  Lees meer »
 • 24 jun 2019 Perspectief moet bijna 8 ton bezuinigen

  Vanmiddag is onderstaand persbericht van de gemeente Zutphen uitgegaan.

  Directeur-bestuurder Jorinde Klungers geeft hier haar reactie:

  Lees meer »
 • 14 jun 2019 Ervaar het openbaar vervoer!

  Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Zutphen.

  Lees meer »
 • 05 jun 2019 Wanneer durf jij te vragen?

  “Verzamel de moed en zet die stap: deel je zorgen en problemen en vraag om hulp.” Dat is de boodschap van Mark. Mark komt zelf uit een diep dal “Een heel diep dal,” vult hij zelf aan. Vandaag zit Mark trots en gelukkig aan tafel bij Buurtservice van Perspectief Zutphen. Hij heeft zijn leven weer op de rit en dat wil hij ook de medewerkers van Buurtservice graag laten weten. Vanuit zijn werkervaring bij Buurtservice is Mark doorgestroomd naar een werkgever en hij heeft inmiddels een vast dienstverband.  

  Lees meer »
 • 04 jun 2019 Team Zuidwijken vanaf nu actief vanuit Stokebrand 312

  Het afgelopen jaar was het team Zuidwijken buurtgenoot in het Bagijnenland 122. In die periode hebben zij veel mensen in de hopwoning gehad met kleine en grote vragen. Ook mochten zij bij veel mensen thuis komen. Nu is het moment gekomen om een nieuwe buurt van binnenuit te verkennen. Vanaf 4 juni werken zij vanuit een woning aan de Stokebrand 312.

  Lees meer »
 • 06 dec 2018 Mantelzorgwaardering - uitbetaling eind december

  De uitbetaling van de mantelzorgwaardering (door de gemeente Zutphen) vindt naar verwachting plaats in de week voor kerst. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale via 0575 596 296. 

  Lees meer »
 • 13 nov 2018 Motto en missie

  Wij zijn trots op het nieuwe motto en de aangescherpte missie van onze organisatie. Hier staan wij voor en gaan wij voor…!

  Samen met medewerkers, klanten, vrijwilligers en samenwerkingspartners hebben wij gekozen voor het motto ‘Brug naar eigen oplossingen’. Daarnaast hebben we onze missie aangescherpt tot de volgende tekst:

   

  De missie is een richtinggevende en inspirerende basis voor alle mensen van onze organisatie. Ook vormt het de basis voor onze toekomstplannen.

  Lees meer »
 • 06 nov 2018 Samenwerking advocaten en sociaal werk

  Vandaag in de Stentor een mooi stuk over de samenwerking tussen advocaten Petra Breukink en Sanne Striekwold en de sociale wijkteams. 

  Lees meer »
 • 02 okt 2018 Waardering voor inzet sociaal werk

  Afgelopen vrijdag kreeg ons sociaal wijkteam Leesten/Warnsveld een rode taart overhandigd uit handen van PvdA raadslid Marjolijn Moester. Zij ontvingen deze taart voor hun ondersteuning aan kwetsbare inwoners in Leesten en Warnsveld. Een mooie blijk van steun en waardering in een tijd waarin sociaal werk door de aangekondigde bezuinigingen onder druk komt te staan! 

  Lees meer »
 • 13 sep 2018 Bezuinigen op Perspectief? Slechte keus!

  In de media is veel te doen over de bezuinigingen in het sociaal domein. Ook onze organisatie wordt rechtstreeks in het hart geraakt. En flink ook. Naast objectieve berichten, verschijnen er ook eenzijdig geformuleerde artikelen in de publiciteit en zelfs stemmingmakerij die kant noch wal raakt. Dit vinden wij zeer kwalijk, omdat dit een goede discussie bemoeilijkt. Hieronder in het kort nogmaals onze kant van het verhaal.

   

  Het raakt misschien ook jou!

  Ieder mens heeft wel eens tijden dat het minder gaat. Jij kan je baan verliezen en daardoor in de schulden komen. Of een ruzie met je buren krijgen. Misschien heb je wel (tijdelijk) psychische problemen bijvoorbeeld door een burnout of ziekte. Of ben je op leeftijd en heb je geen familie of vrienden in de buurt en loop je daardoor vast. Bij al deze zaken kan je kosteloos bij het sociaal werk terecht. Een mooie basisvoorziening voor álle inwoners van onze gemeente. Met het bezuinigingsvoorstel dat er nu ligt, kunnen wij niet garanderen dat wij je direct kunnen helpen. Dus, het raakt misschien ook jou of je naaste. Nu of in de toekomst!

   

  Wij leveren geld op!

  De bezuinigingen zullen vooral onze kerntaken van het sociaal werk raken. Wij ondersteunen nu bijna 1200 gezinnen per jaar. Als je een hulpvraag hebt, pakken wij dat breed met je op en ondersteunen wij je bij een voor jou passende oplossing. De insteek is vanuit eigen kracht, met jouw eigen netwerk en indien nodig met samenwerkingspartners. Door ín de wijk te werken, letterlijk in een woning, zijn onze sociaal werkers dichtbij en snel in te zetten. Deze aanpak voorkomt vaak duurder maatwerk. Onafhankelijke berekeningen laten zien dat elke euro die sociaal werk kost, 1,20 euro oplevert. Bovendien wil de gemeente een stevig voorveld (de eerste hulp voor inwoners) en minder dure maatwerkvoorzieningen (specialistische hulp voor als het echt mis gaat). Door te bezuinigen op Perspectief kunnen wij jou en jouw omgeving minder goed helpen en is de gemeente duurder uit.

  Lees meer »
 • 07 sep 2018 Bezuinigingsvoorstellen gemeente

  Vanochtend zijn de concrete bezuinigingsvoorstellen van het college voor het sociaal domein openbaar gemaakt. Deze voorstellen raken ook onze organisatie. Op donderdag 13 september zal de gemeenteraad in gesprek gaan over de voorstellen. De besluitvorming wordt in oktober verwacht. Onderstaand kunt u onze officiële verklaring teruglezen zoals wij deze ook aan de gemeenteraad hebben verzonden. 

  Lees meer »
 • 02 jul 2018 Een mooi afscheid en een warm welkom

  Woensdagavond 27 juni werden vrijwilligers van Waterkracht, onder het genot van een hapje en drankje, hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet door onze directeur-bestuurder Jorinde Klungers. 

  Met ingang van 1 juli aanstaande neemt Hotspot Hutspot de taken van beheerder voor deze locatie over. De nieuwe beheerder Dorine Ruter van Hotspot Hutspot werd officieel welkom geheten en zij vertelde meer over de plannen voor Waterkracht. Ze bedankte iedereen en gaf aan dat ze het fijn vindt dat er vrijwilligers willen blijven. Aankomende week gaan ze al 2 dagen de keuken openen, en iedereen is natuurlijk van harte welkom!  Wij zijn blij dat een groot deel van de vrijwilligers zich wil blijven inzetten voor Waterkracht. Daarmee blijft de spilfunctie van Waterkracht in de wijk geborgd.

  Ook de beheerders, Greet en Richard, werden in het zonnetje gezet. Zij blijven werkzaam bij Perspectief Zutphen, maar op andere locaties. Greet wordt beheerder van de Uitwijk, Brink Zuid en de Born en Richard beheerder van ’t Nut in Warnsveld in combinatie met algemene beheerderstaken binnen Perspectief. Zowel de beheerders als de vrijwilligers ontvingen een groot applaus voor hun gegeven inzet!

  Jorinde Klungers sprak haar vertrouwen uit in een mooie toekomst voor het wijkcentrum en wenste Dorine veel succes!" 

  Lees meer »
 • 01 jun 2018 Gemeenteraadsleden op bezoek

  Donderdagavond 31 mei waren zo’n tien raadsleden op werkbezoek bij Perspectief op de locatie van Buurtservice. Een geslaagde bijeenkomst, waarbij het eigen verhaal van een trajectmedewerker van Buurtservice veel indruk maakte. Bestuurder Jorinde Klungers gaf een presentatie over wat Perspectief doet en betekent met en voor inwoners van de gemeente Zutphen. Mede dankzij alle verdiepende en natuurlijk ook kritische vragen kregen de aanwezige raadsleden een goed beeld: “Heel zinvol, ik wist niet dat Perspectief zo veel doet.”
  Lees meer »
 • 03 apr 2018 Rekenschapsdocument 2017 in digitale vorm

  Ons nieuwe rekenschapsdocument is gereed en hier in digitale vorm te lezen.

  Lees meer »
 • 23 mrt 2018 Een mooi moment van evaluatie

  Donderdag 22 maart bezocht wethouder Patricia Withagen onze hopwoning in het centrum. Zij keek met werkers en een klant terug op haar ambtsperiode. Wat ging er goed, wat kon er beter? Een mooi moment om de afgelopen periode samen te evalueren. 

   

  Onze directeur-bestuurder Jorinde Klungers maakte van de gelegenheid gebruik om de wethouder het eerste exemplaar te overhandigen van ons rekenschapsdocument “Een brug naar oplossingen”. Een gedrukte weergave in beeld, verhalen en cijfers van hetgeen Perspectief het afgelopen jaar voor de inwoners van Zutphen heeft betekend. De rekenschapsdocumenten worden komende week verder verspreid over medewerkers, locaties, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden. Een digitale versie is vanaf de eerste week april op onze website te vinden.

  Lees meer »
 • 13 mrt 2018 In actie voor NLDoet

  Afgelopen weekend hebben veel mensen, in het kader van NLDoet, zich ingezet voor een naaste. Zo ook medewerkers vanuit Perspectief Zutphen.

   

   

  Lees meer »
 • 08 feb 2018 Veel minder huisuitzettingen door tijdig ingrijpen

  Wij zijn blij met dit mooie samenwerkingsverband waarin onze sociaal werkers in een vroeg stadium mensen met een (dreigende) huurachterstand ondersteunen. Door vroegtijdige ondersteuning kan het verder oplopen van schulden met bijbehorende persoonlijke zorgen worden voorkomen.

  Lees meer »
 • 22 dec 2017 Beweegdag zet Buurtservice in beweging

  Na de zomervakantie organiseerde Het Plein een beweegdag voor mensen die werkervaring op doen bij een van de werkprojecten. Hieraan deden onze collega's van Buurtservice met veel enthousiasme mee. Het doel: in beweging komen! Door letterlijk te bewegen voelen mensen zich beter, wat bij draagt aan de re-integratie op de arbeidsmarkt. De deelnemers kregen een stappenteller uitgereikt. Daar werd volop gebruik van gemaakt.

  Lees meer »
 • 19 dec 2017 Berteke de Jongh nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Perspectief

  Berteke de Jongh start per 1 januari 2018 als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Perspectief Zutphen. De Jongh heeft veel kennis van het werkveld, vanuit haar functie als directeur Sociaal Domein bij de gemeente Rheden. Ze woont in Warnsveld en is vertrouwd met de lokale context. Met De Jongh hebben we een waardige opvolger gevonden voor Johan Krist, de huidige voorzitter. De Jongh is gedreven, toegankelijk en analytisch. Ze kijkt ernaar uit om nader kennis te maken met de organisatie en haar voorzittersrol te vervullen.

  Lees meer »
 • 21 nov 2017 Vacature innovatieve projectmanager (32 uur)

  Klaar voor een uitdagende baan als innovatieve manager bij onze organisatie? Lees meer.

  Lees meer »
 • 28 sep 2017 Vacature voorzitter Raad van Toezicht

  Onze organisatie zoekt een nieuwe 'Voorzitter Raad van Toezicht'

  Lees meer »
 • 23 jun 2017 Nieuwe directeur-bestuurder Perspectief Zutphen gestart

  Deze maand is Jorinde Klungers gestart als nieuwe directeur-bestuurder van Perspectief Zutphen. Zij volgt Henny Boswinkel op, die met pensioen is gegaan. Hiervoor werkte Klungers als transitiemanager bij GGNet. Haar expertise ligt op het snijvlak van sociaal domein, ggz en huisartsenzorg. Haar eerste indruk is positief: “Er is veel samenwerking in de gemeente Zutphen om burgers in een kwetsbare situatie te ondersteunen om zo veel mogelijk weer zelf verder te kunnen. Ook zie ik allerlei mooie initiatieven in wijken. Medewerkers van Perspectief Zutphen dragen hieraan bij met veel enthousiasme en deskundigheid.” De Raad van Toezicht denkt in Jorinde een kundig bestuurder gevonden te hebben. Iemand die, binnen en buiten Perspectief, goed kan samenwerken. Onder haar leiding gaat Perspectief Zutphen zeker een goed vervolg  geven aan het werk van de afgelopen jaren.

  Lees meer »
 • 29 mei 2017 Vrijwilligers Schuldpreventie in het zonnetje

  PvdA wethouder Annelies de Jonge zette za. 27 mei jl. samen met PvdA leden de vrijwilligers van het project ‘Schuldpreventie’ in het zonnetje door middel van het uitreiken van een rode taart. Lees meer: https://zutphen.pvda.nl/2017/05/29/rondkomen-en-schulden/

  Lees meer »
 • 01 feb 2017 Foutje in artikel over de hopwoningen

  Vandaag stond er een mooi artikel over onze nieuwe hopwoningen in de Stentor. Helaas is er een foutje ingeslopen.

  Lees meer »
 • 30 jan 2017 Krant 'Met elkaar, voor elkaar'

  Heeft u de 'Met elkaar, voor elkaar' krant al in de bus gehad?

  Lees meer »
 • 23 dec 2016 Kerstactie Kennedyschool

  Armoede is niet alleen ver weg, maar ook dichtbij in je eigen buurt. Met dit in het achterhoofd, heeft de Kennedyschool dit jaar haar kerstactie anders ingevuld.

  Lees meer »
 • 23 dec 2016 Kerstdiner bij Waterkracht

  Buurtbewoners hebben samen genoten van een feestelijk kerstdiner op Waterkracht.

  Lees meer »
 • 07 nov 2016 De Burenfluisteraars

  Een leuk artikel over buurtbemiddeling.

  Lees meer »
 • 06 okt 2016 Animatie sociaal werk

  Wilt u meer weten over de werkwijze van onze sociaal werkers?

  Lees meer »
 • 30 aug 2016 Tot 12 november: aanvragen mantelzorgwaardering

  Let op: nog twee weken om de mantelzorgwaardering aan te vragen!

  Lees meer »
 • 25 aug 2016 Promotietour Wehelpen

  Van 5 t/m 8 september is er een promotietoer van WeHelpen in Zutphen en Warnsveld.

  Lees meer »
 • 07 jun 2016 Waterkracht wint prijs Avond4Daagse

  Vrijwilligers, medewerkers en bezoekers van wijkcentrum Waterkracht hebben vorige week de Avond4Daagse meegelopen.

   

  Lees meer »
 • 12 apr 2016 Jaarverslag 2015

  Het jaarverslag over 2015 is gereed. Lees meer...

  Lees meer »
 • 21 mrt 2016 Pluim voor Buurtservice

  Een mooie pluim voor Buurtservice! Lees hieronder het krantenartikel...

  Lees meer »
 • Thuis in Zutphen markt

  14 mrt 2016 'Thuis in Zutphen' markt

  Over thuis wonen, zorg, welzijn en veiligheid
   
  Hoe kan ik zo lang en zo prettig mogelijk thuis wonen? Welke vormen van zorg en ondersteuning zijn er in de gemeente Zutphen?

  Lees meer »
 • 15 feb 2016 Mantelzorgwaardering 2015 in gemeente Zutphen

  In de maand december konden zorgvragers een mantelzorgwaardering aanvragen voor hun mantelzorger bij de Vrijwilligerscentrale van Perspectief Zutphen. Mantelzorgers verlenen zorg aan een familielid of vriend. De gemeente Zutphen vindt dat dit respect en waardering verdient. Mantelzorgers in gemeente Zutphen hebben een bedrag van € 75,- als waardering voor hun inzet ontvangen. De mantelzorgwaardering vervangt het mantelzorgcompliment dat mantelzorgers eerder ontvingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Mantelzorgers ontvingen dit geldbedrag als zij bij de Vrijwilligerscentrale van Perspectief Zutphen geregistreerd werden als mantelzorger en aan bepaalde eisen voldeden. Uiteindelijk heeft de Vrijwilligerscentrale 473 aanvraagformulieren ontvangen. Mantelzorgers konden verder op de aanvraag aangeven of zij een gesprek wilden over verdere ondersteuning. Hieraan heeft 1 op de 5 mantelzorgers behoefte. De Vrijwilligerscentrale gaat samen met de sociale wijkteams deze aanvragen voor ondersteuning bekijken. Daarna nemen zij contact op met de mantelzorgers voor verdere afspraken.

  Hebt u de oproep gemist voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering 2015 maar wilt u op de hoogte blijven over ondersteuning voor mantelzorgers en mantelzorgwaardering 2016? Stuur dan een mailtje naar mantelzorg@perspectiefzutphen.nl. Of bel met de Vrijwilligerscentrale op 0575 596296 tijdens onze openingstijden: ma-do van 9.00 tot 15.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Wij nemen u dan op in ons bestand. Verdere informatie voor mantelzorgers kunt u vinden op onze website: www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl

   

  Lees meer »
 • 02 feb 2016 Vacatures

  Er staat momenteel een vacature open bij onze organisatie:

  • sociaal werker 32 uur per week
  Lees meer »
 • 14 jan 2016 Artikel over sociale wijkteams

  Interessant artikel over onze sociale wijkteams 'Wie kan er met jou meedenken" in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

  Lees meer »
 • 26 nov 2015 Informatie over mantelzorgwaardering

  Vanaf maandag 30 november vindt u op www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl de informatie over het aanmelden voor de mantelzorgwaardering 2015 en het bijbehorende aanmeldformulier. Aanvragen is mogelijk tot eind december.

  Lees meer »
 • 26 nov 2015 Update telefooncentrale 30 november 2015

  Op maandag 30 november vindt er een update van onze telefooncentrale plaats. Dit kan betekenen dat onze directe telefoonnummers tijdelijk niet bereikbaar zijn.

  Lees meer »
 • 08 okt 2015 Vrijwilligerscentrale op extra locaties

  Zutphen – De Vrijwilligerscentrale is vanaf 1 oktober ook enkele dagdelen op extra locaties aanwezig. Het gaat om de bibliotheek (Broederenkerkplein 2), steunpunt Noordveen (Weg naar Laren 59) en Waterkracht (Ruijs de Beerenbrouckstraat 106. U kunt op deze locaties terecht met vragen over onder meer vrijwilligerswerk en mantelzorg. De medewerkers horen ook graag uw mening over vrijwilligerswerk en mantelzorg en de gewenste ondersteuning daarbij.

  Lees meer »
 • 03 okt 2015 Bereikbaarheid crisisopvang vluchtelingen

  Perspectief coördineert de vrijwilligerstaken voor de crisisopvang van vrijwilligers. Bel: 0575 596 210 of mail met opvang@perspectiefzutphen.nl voor meer informatie. Het telefoonnummer is bereikbaar maandag 5 oktober van 09.00 tot 21.00 uur.

  De crisisopvang start deze dag in de Hanzehal. Onder de vrijwilligerstaken vallen o.a. aanmelding en registratie.

  Lees meer »
 • 29 sep 2015 Vacature coördinator Taalhuis

  In het Taalhuis werken verschillende organisaties, waaronder Perspectief Zutphen, samen aan de bestrijding van laaggeletterdheid en de versterking van digitale vaardigheden. In opdracht van het samenwerkingsverband zoekt Stichting Graafschap bibliotheken een coördinator Taalhuis Lochem en Zutphen.
  De HBO-functie is voor 15 tot 20 uur per week. Lees hier meer over de inhoud van de vacature: http://www.graafschapbibliotheken.nl/vacature-cooerdinator-taalhuis.html

  Lees meer »
 • 17 sep 2015 Inspiratiebijeenkomst mantelzorgwaardering

  In het woord mantelzorger herkennen veel mensen zich niet. Want zorgen dat doet u toch gewoon? Maar zorgt u langdurig voor iemand in uw naaste omgeving dan is mantelzorgondersteuning en waardering ook voor u bedoeld. Perspectief Zutphen, als steunpunt mantelzorg (via sociale wijkteams en ondersteunende diensten via de Vrijwilligerscentrale), wil graag een goed beeld krijgen welke ondersteuning en blijk van waardering mantelzorgers het liefst ontvangen. Denk mee en bezoek de inspiratiebijeenkomst op woensdag 30 september van 14.00 – 17.00 uur in Grand Café De Kas (in samenwerking met de Driekant), Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen.

  Lees meer »
 • 07 sep 2015 WMO Congres 24 september as.

  Op 24 september aanstaande vindt het jaarlijkse WMO congres plaats en wij mogen daar ook ons verhaal doen!

  Lees meer »
 • 09 jul 2015 De app als basis van sociaal werk

  Het blad Zorg en Welzijn wijdt een artikel aan de app voor sociaal werk ontwikkeld in samenwerking met onze organisatie.

  Lees meer »
 • Moestuinfoto

  11 jun 2015 Opening Vijfmorgentuin

  Op woensdag 10 juni vond de officiële opening plaats van de moestuin van Buurtservice. Wethouder Coby Pennings verrichte samen met Rein Hofland, een van de medewerkers van Buurtservice, de openingshandeling door een bord met de naam te onthullen; de Vijfmorgentuin. Onder het genot van een hapje en een drankje konden buurtbewoners en andere betrokkenen de tuin bewonderen.

   

  Lees meer »
 • 01 mei 2015 Verbinding wijkverpleging en sociale wijkteams

  Zorgverzekeraar Achmea stelt budget beschikbaar om wijkverpleging in Zutphen te verbinden met het sociale domein. Op vrijdag 1 mei hebben zorgaanbieders Sensire en Sutfene, welzijnsorganisatie Perspectief Zutphen en de gemeente Zutphen hun handtekening gezet onder de samenwerking.  

  Lees meer »
 • 13 apr 2015 Blog: 5 lessen uit Zutphen

  Een interessant stuk waarin beknopt de vijf belangrijkste lessen aan de orde komen die we in Zutphen hebben geleerd over het succesvol inzetten van sociale wijkteams.

  Lees meer »
 • 31 mrt 2015 Rekenschapsdocument en verkorte jaarrekening 2014

  Hierbij het rekenschapsdocument over het jaar 2014.

  Lees meer »
 • 19 mrt 2015 Nieuw registratiesysteem sociaal werk

  Sociaal werk heeft een nieuw registratiesysteem in de vorm van een app.

  Lees meer »
 • 15 mrt 2015 Thuis in Zutphen markt

  Zondag 15 maart vindt de Thuis in Zutphen markt plaats. Allerlei organisaties en instellingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn presenteren zich met een marktkraam. Locatie: Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106 van 13.00-16.00 uur, de toegang is gratis.

   

  Thuis in Zutphen markt

  ·         Hoe kan ik zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk thuis wonen?

  ·         Welke vormen van zorg en ondersteuning zijn er in de omgeving van Zutphen?

  ·         Waar kan ik terecht met vragen of advies over wonen, (thuis)zorg, inkomen, welzijn en veiligheid?

  Op deze vragen kunnen bezoekers van de ‘Thuis in Zutphen’- markt een antwoord krijgen. Het gaat er om dat

  iedereen precies de hulp krijgt die nodig is om mee te doen in de samenleving. Licht waar mogelijk, intensief of

  specialistisch waar nodig. De markt is bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren op wat er mogelijk is.

   

  Er is een breed gevarieerd aanbod van kraampjes over zorg, jeugdzorg, mantelzorg, woningaanpassingen, hulpmiddelen en inkomen. Van professionele en commerciële aanbieders en instellingen tot vrijwilligersorganisaties, voor jong tot een dagje ouder. Daarbij zijn er allerlei leuke activiteiten zoals een workshop van een opruimcoach, gratis rollatorchecks en een springkussen voor de kinderen.

  Ook voor professionals die vakmatig bezig zijn met zorg en ondersteuning biedt de markt wellicht nieuwe inzichten en

  oplossingen, zij zijn van harte welkom.

  Lees meer »
 • 05 jan 2015 Wie zaait, mag oogsten

  Op 26 november vond het Oogstfeest plaats in Waterkracht. De jaren 2011-2014 stonden in het teken van vernieuwing. De oude voorgevormde akkers in Welzijnsland Zutphen zijn gerooid, geploegd en geëgd in 2011. In 2012 en 2013 is de grond ‘rijp’ gemaakt. Nieuwe kennis en vaardigheden zijn gezaaid, er is gewied, gesproeid, geharkt en het nieuwe gewas is boven de grond gekomen. Om deze kennis te delen en te vieren wat we met elkaar hebben bereikt, waren medewerkers, vrijwilligers en een delegatie van de gemeente uitgenodigd voor het Oogstfeest.  

  Na een gezamenlijke lunch en de officiële opening door de wijkcoach van het Waterkwartier werd de opgedane kennis en vaardigheden van de laatste jaren met elkaar gedeeld. Dit gebeurde door een zestal prikkelende stellingen waarover de deelnemers in groepjes met elkaar in gesprek gingen. De stellingen gingen onder meer over: verbinding, signalering, wederkerigheid en verantwoordelijkheid.

  Lees meer »
 • 24 nov 2014 Film steunpunt Noordveen

  In opdracht van de Gemeente Zutphen is een film gemaakt over het steunpunt Sociaal Werk in Noordveen. In dit inloophuis aan de Weg naar Laren nummer 59 vinden buurtbewoners elkaar en organiseren ze zelf allerlei activiteiten. De professionals ondersteunen bij vragen waar de mensen zelf niet uitkomen. Er ontstaan mooie verbindingen in de wijk tussen onder andere bewoners, winkeliers, politie en hulpverleners. Sociaal werkers gebruiken het pand als uitvalsbasis in de wijk en gaan van daaruit de wijk in. Zij zijn outreachend en zoeken bewoners thuis op. Bekijk de film via:

  http://www.youtube.com/watch?v=rjEzOqAb_64

  Lees meer »
 • 20 nov 2014 Twitter

  Volg onze organisatie nu ook op Twitter via @PerspectiefZ

  Lees meer »
 • Buurtservice Prijsvraag ster afb. 26 okt 2014

  20 nov 2014 Prijsvraag Buurtservice

  Doe mee met de Prijsvraag van Buurtservice en win een uur gratis gebruik van één van onze diensten!

  Lees meer »
 • 30 sep 2014 Bereikbaarheid Perspectief Zutphen

  Met ingang van 1 oktober as. verandert de bereikbaarheid van Perspectief Zutphen. Onze medewerkers zijn vanaf deze datum via een direct, vast nummer bereikbaar of via het algemene nummer en vervolgens een keuzemenu. De secretariaatsfunctie is verdwenen.

  Lees meer »
 • 31 jul 2014 Film Buurtservice

  Het Plein heeft een film gemaakt over de werkzaamheden van Buurtservice

  Lees meer »
 • 16 jun 2014 Film sociaal werk en eenzaamheid

  De MOgroep heeft een filmpje gemaakt over eenzaamheid en ging daarvoor met een van onze sociaal werkers op pad.

  Lees meer »
 • 04 jun 2014 Nieuwe website Vrijwilligerscentrale

  De nieuwe site van de Vrijwilligerscentrale is online. Neem een kijkje op www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl.

   

  Lees meer »
 • 28 mei 2014 GroenLinks interviewt jongerenstraatcoach

  Groen Links heeft een gesprek gehad met onze jongerenstraatcoach en de manager sociaal werk.

   

  Lees meer »
 • 28 mei 2014 Nieuwe look Buurtservice

  Buurtservice heeft een nieuwe uitstraling/look gekregen, passend in de huisstijl van Perspectief Zutphen. Bezoek de pagina's van Buurtservice op deze website. U kunt hier kennismaken met de nieuwe uitstraling en meer lezen over bijvoorbeeld over de klussen die Buurtservice uitvoert. Door de website te integreren in de algemene website van Perspectief, is alle informatie over Buurtservice ook te zien op smartphone of tablet. Hiermee is Buurtservice klaar voor de toekomst.

  Lees meer »
 • 17 apr 2014 Jaarverslag 2013

  Het jaarverslag van Perspectief Zutphen over 2013 is gereed.

   

  Lees meer »