Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad is de verbinding tussen de directie van Perspectief Zutphen en de vrijwilligers die daar werkzaam zijn. De bedoeling is dat deze leden een goede afspiegeling vormen van de Zutphense wijken én het soort vrijwilligerswerk.

De rol

De rol van de Vrijwilligersraad is tweeledig;

  1. De leden van de raad zijn een spreekbuis en aanspreekpunt voor alle vrijwilligers binnen Perspectief Zutphen.
  2. De leden van de raad zijn een sparringpartner voor de directie en hebben een signalerende, informerende en adviserende functie.

Inhoudelijk

In de vergadering wordt geen beleid gevormd. De directie houdt de leden van de Vrijwilligersraad op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie en zaken van buitenaf die invloed hebben op de organisatie. De leden brengen informatie in over hun achterban en verbeterpunten ten aanzien van de omgang met vrijwilligers. Ook kunnen in deze vergaderingen thema’s centraal staan, waarover de mening van de Vrijwilligersraad gevraagd wordt.

Overlegvorm

Er wordt 4x per jaar vergaderd. Indien nodig kan altijd een extra vergadering ingelast worden, zowel op aanvraag van één van de leden van de Vrijwilligersraad als door de directie van Perspectief Zutphen.