Ouderen

Voor veel mensen komt vroeger of later het moment dat zij de hulp en inzet van anderen goed kunnen gebruiken. Dat moment is voor iedereen verschillend. Heeft u tijdelijk behoefte aan zulke ondersteuning of wilt u juist zelf hulp en ondersteuning bieden?

Perspectief Zutphen heeft het volgende aanbod:

Heeft u vragen over eenzaamheid, huiselijk geweld, schulden? Neem dan contact op met uw sociaal wijkteam.   

Lees verder: Wat  mag u verwachten van een sociaal werker?