Volwassenen

Voor veel mensen komt vroeger of later het moment dat zij de hulp en inzet van anderen goed kunnen gebruiken. Dat moment is voor iedereen verschillend. Heeft u tijdelijk behoefte aan zulke ondersteuning of wilt u juist zelf hulp en ondersteuning bieden?

Perspectief Zutphen heeft het volgende aanbod:

(Heeft u vragen over financien, huiselijk geweld, opvoeden? Neem dan contact op met uw sociaal wijkteam)       

Lees verder: Wat  mag u verwachten van een sociaal werker?