Volwassenen

Voor veel mensen komt vroeger of later het moment dat zij de hulp en inzet van anderen goed kunnen gebruiken. Dat moment is voor iedereen verschillend. Heeft u tijdelijk behoefte aan zulke ondersteuning of wilt u juist zelf hulp en ondersteuning bieden?

Perspectief Zutphen heeft het volgende aanbod:

  • Sociaal wijkteam – Ik wil graag aan de slag voor anderen
  • Sociale activiteiten – Ik wil andere mensen ontmoeten, samen iets doen en/of iets organiseren voor anderen
  • Sociaal werk - Voor ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, financiën en zorg    
  • Mantelzorgondersteuning - Ik ondersteun mijn partner, ouders of kind bij hun ziekte en wil graag meer informatie of af en toe hulp

Heeft u vragen over financien, huiselijk geweld, opvoeden? Neem dan contact op met uw sociaal wijkteam.

Lees verder: Wat  mag u verwachten van een sociaal werker?