(Gemeentelijke) regelingen

Er zijn veel wettelijke mogelijkheden rondom ondersteuning. Op het gebied van zorg en welzijn, maar ook van financiën of juridische zaken. Wie daarbinnen de weg niet kent, raakt snel verdwaald. Gelukkig weten de sociaal werkers welke mogelijkheden er voor u zijn en aan welke regels uw situatie moet voldoen. De sociaal werkers van Perspectief vertellen u graag welke mogelijkheden er voor u zijn op het gebied van:

  • Zorg en welzijn (indicaties)
  • Financiën (uitkeringen, werk en schulden)
  • Juridische zaken (curatele, bewind en mentorschap)
  • Belastingdienst (toeslagen)

N.B. De sociaal werker ondersteunt alleen bij de aanvraag. Hij beoordeelt deze niet en kent deze dus ook niet toe. Dit doen de afzonderlijke instanties waar de aanvraag ingediend wordt. Wij ondersteunen wel in een eventueel vervolgtraject.

Kijk voor meer informatie over de verschillende regelingen rechtstreeks op de site van de instantie of via de website www.hulpwijzerzutphen.nl