(Gemeentelijke) regelingen

Er zijn veel wettelijke mogelijkheden rondom ondersteuning. Op het gebied van zorg en welzijn, maar ook van financiën of juridische zaken. Wie daarbinnen de weg niet kent, raakt snel verdwaald. Gelukkig weten de sociaal werkers welke mogelijkheden er voor u zijn en aan welke regels uw situatie moet voldoen. De sociaal werkers van Perspectief vertellen u graag welke mogelijkheden er voor u zijn op het gebied van:

 • Zorg en welzijn (indicaties)
 • Financiën (uitkeringen en werk)
 • Juridische zaken (curatele, bewind en mentorschap)
 • Belastingdienst (toeslagen)

N.B. De sociaal werker ondersteunt alleen bij de aanvraag. Hij beoordeelt deze niet en kent deze dus ook niet toe. Dit doen de afzonderlijke instanties waar de aanvraag ingediend wordt. Wij ondersteunen wel in een eventueel vervolgtraject.

Zorg en Welzijn 

Ik wil een indicatie aanvragen

 • WMO indicatie – voor ondersteuning bij uw zelfredzaamheid in uw thuissituatie
 • Jeugdzorg indicatie – voor hulp en zorg rondom uw kind
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)– voor het inkopen van persoonlijke zorg

Financiën

Ik wil een uitkering aanvragen

 • Wajong uitkering – wanneer u voor uw 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap kreeg. Of na uw 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap kreeg terwijl u een opleiding volgde.
 • Bijstandsuitkering – wanneer u niet voldoende inkomen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien

Ik zoek een dagbesteding/baan

 • Wet Sociale Werkvoorziening – wanneer u door lichamelijk, psychische of verstandelijke handicap moeilijk een baan kunt vinden.
 • Vrijwilligerswerk – ter voorbereiding op betaald werk

Juridische zaken

Ik wil aanspraak doen op

 • Bewindvoering – wanneer u uw eigen financiën niet zelf kunt regelen
 • Mentorschap – wanneer u geen beslissingen meer kunt nemen rondom uw zorgbehandeling
 • Curatele  – wanneer u niet meer in staat bent om persoonlijke en financiële beslissingen te nemen

Belastingdienst

Ik wil toeslag aanvragen

 • Huurtoeslag – voor compensatie van uw maandelijkse huurlast
 • Kindgebonden budget – voor compensatie in de kosten van uw opgroeiende kinderen
 • Zorgtoeslag – voor compensatie in uw zorgkosten