Samenwerking

Perspectief Zutphen werkt nauw samenwerkt met andere organisaties. Doordat we verbinden en actief contact leggen met andere organisaties, kunnen we klanten maximaal ondersteunen. We werken daarvoor op basis van 'één klant, één hulpverlener'.

Samenwerking in de sociale wijkteams

In onze sociale wijkteams werken sociaal werkers van Perspectief en MEE Oost-Gelderland samen. Beiden werken als generalist en pakken de uiteenlopende vragen van bewoners uit de wijk op.

Samenwerking organisaties

Perspectief Zutphen werkt o.a. samen met:

Samen trainen

De onderlinge samenwerking gaat verder dan alleen samen werken. In 2013 organiseert Perspectief Zutphen in samenspraak met de gemeente Zutphen meerdere trainingen waarin de samenwerkende organisaties zich een nieuwe, gezamenlijke werkwijze eigen maken: Sociale Netwerk Strategieën (SoNeStra). Dit is een werkwijze waarmee de sociaal werker/hulpverlener de klant ondersteunt om zelf, samen met het omringende netwerk van de klant, de problemen aan te pakken. Belangrijk bij deze werkwijze is dat de klant de regie houdt over zijn eigen probleem en zijn eigen oplossing. Hij maakt zelf een plan voor de toekomst, waarbij hij wordt ondersteund door familie, vrienden, buren of anderen die om de klant heen staan. Samen nemen zij het besluit of en zo ja welke hulp- en/of dienstverleners een bijdrage mogen/kunnen leveren aan het realiseren van het plan. Iedereen heeft het recht om regie over eigen leven te houden. Lees meer over deze methodiek op www.sonestra.nl