Raad van Toezicht

Perspectief Zutphen wordt bestuurd volgens het Bestuur-Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie, is gericht op het bewaken van de fundamentele doelstellingen van Perspectief en denkt mee over de toekomst. Perspectief past de vernieuwde Governancecode Sociaal Werk toe, zoals vastgesteld door Sociaal Werk Nederland.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Naam

Functie binnen de RvT

Overige functies

Eerste benoeming

Herbenoeming

Berteke de Jongh      

Voorzitter                               

Zelfstandig adviseur/interim-manager
Sociaal Domein.
Op dit moment: Manager
Samenleving Utrechtse Heuvelrug.

1 januari 2018

 

Ronald van Wetering

 
Portefeuille financien
 
Directeur Bedrijven Rabobank
 
1 juni 2018
 

Annelies Crama

Portefeuille governance

Eigenaar / adviseur CMA

Lid RvT Ambiq

1 januari 2016

1 januari 2019

Marja Luyben

Lid

Manager welzijn (met pensioen)

1 januari 2016

1 januari 2019

Wybren Bakker

Lid

Zelfstandig ondernemer bestuur en advies
Fractievoorzitter D66 Overijssel, Lid RvT Mediant GGZ Enschede, Lid RvC Sportbedrijf Deventer.

6 februari 2019