Raad van Toezicht

Perspectief Zutphen wordt bestuurd volgens het Bestuur-Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht  houdt toezicht op de  besturing van de organisatie, is gericht op het bewaken van de fundamentele doelstellingen van Perspectief en denkt mee over de toekomst. Perspectief past de vernieuwde Governancecode Sociaal Werk toe, zoals vastgesteld door Sociaal Werk Nederland.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 

Naam

Functie binnen de RvT

Overige functies

Eerste benoeming

Berteke de Jongh      

Voorzitter                               

Directeur Sociaal bij gemeente Rheden

1e loco secretaris

 2018

Ronald van Wetering

 
Portefeuille financien
 
Directeur Bedrijven Rabobank
 
2018

Annelies Crama

 Lid

Eigenaar / adviseur CMA

Lid RvT Ambiq

 2016

Marja Luyben

 Lid

Manager welzijn (met pensioen)

 2016