Privacyverklaring

Perspectief Zutphen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy  van onze klanten, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen.  We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit doen we conform de huidige wet- en regelgeving, De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij hebben daarom een Privacy Statement opgesteld waarin we u op transparante wijze informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hierin staat opgenomen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Klik hier om het reglement te lezen.

Mocht u na het lezen van ons Privacy Statement nog vragen hebben neem dan contact op met de afdeling HR, via info@perspectiefzutphen.nl