17 jul 2019
Wethouder weigert besluit over Perspectief inhoudelijk toe te lichten

Eind juni meldde het Zutphens college dat het een half jaar uittrekt om gezamenlijk met de gemeenteraad en welzijnsorganisatie Perspectief de toekomstige koers bepalen. Nu blijkt dat het Zutphens college op 2 juli al een besluit heeft genomen over een compleet nieuwe visie.

Directeur-bestuurder van Perspectief, Jorinde Klungers: “Het college handelt hiermee onzorgvuldig. We hebben een goed, haalbaar voorstel gedaan, waarmee we in 2021 de gevraagde 8 ton kunnen bezuinigen én de dienstverlening aan inwoners grotendeels overeind kunnen houden. Het college ging geheel onverwacht niet akkoord met dit voorstel en heeft de bezuinigingen uitgesteld. Nu blijkt er ineens een eenzijdige, geheel nieuwe visie op onze rol en ons takenpakket te zijn bepaald, terwijl we een gezamenlijk traject aan het doorlopen waren. Wethouder Mathijs ten Broeke weigert uitleg over wat het college bedoelt met deze nieuwe visie. Onbegrijpelijk!”

Klungers vervolgt: “De onduidelijkheid duurt veel te lang. Onze organisatie wordt zo onbestuurbaar. Als gevolg van dit collegebesluit verwachten we leegloop van de organisatie. We kunnen vertrekkend personeel niet vervangen, waardoor we de dienstverlening aan inwoners niet langer kunnen garanderen”

Het college lijkt de kerntaak van Perspectief van tafel te willen vegen: kortdurende, individuele ondersteuning van inwoners bij het vinden van duurzame oplossingen voor hun problemen. Vanaf 2020 dient Perspectief zich volgens het college te richten op het versterken van gemeenschapszin. Tien jaar investeren in de sociale wijkteams staat hiermee op het spel. 

De sociale wijkteams van Perspectief ondersteunen bijna 1200 huishoudens per jaar, waarna inwoners vaak zelf weer verder kunnen. Waar nodig met hulp van het eigen netwerk of een vrijwilliger. We ondersteunen integraal op alle leefgebieden, zoals financiële problemen, eenzaamheid en opvoedingsondersteuning. Juist met deze werkwijze draagt de welzijnsorganisatie bij aan de visie van de gemeente Zutphen: van zorgen voor naar zorgen dat. Bovendien levert deze aanpak een netto kostenbesparing op van bijna 700.000 euro. Het stopzetten van deze ondersteuning leidt dus tot meer kosten voor de gemeente in plaats van minder.