04 jun 2019
Team Zuidwijken vanaf nu actief vanuit Stokebrand 312

Het afgelopen jaar was het team Zuidwijken buurtgenoot in het Bagijnenland 122. In die periode hebben zij veel mensen in de hopwoning gehad met kleine en grote vragen. Ook mochten zij bij veel mensen thuis komen. Nu is het moment gekomen om een nieuwe buurt van binnenuit te verkennen. Vanaf 4 juni werken zij vanuit een woning aan de Stokebrand 312.