06 apr 2017
Rekenschapsdocument 2016 en beknopte jaarrekening

In bijgevoegd document 'Perspectief in vogelvlucht 2016' legt onze organisatie rekenschap af aan de gemeente Zutphen en andere belanghebbenden en geinteresseerden. In dit document kunt u lezen wat wij gedaan hebben in 2016 en wat dit heeft opgeleverd. 

Ook kunt u onze beknopte jaarrekening over 2016 digitaal nalezen.