05 dec 2019
Perspectief Zutphen ontvangt nieuw vraagdocument van de gemeente Zutphen

Perspectief Zutphen heeft een nieuw vraagdocument (2021-2024) van de gemeente Zutphen ontvangen. De gemeente geeft hierin aan welke rol en dienstverlening van Perspectief wordt verwacht en met welke financiële taakstelling. Inhoudelijk vraagt de gemeente Perspectief om een transformatie naar een meer collectieve benadering om de sociale basis in de wijken van Zutphen te versterken. Daarnaast zal Perspectief inwoners, waar nodig, ook individueel blijven ondersteunen.  

Directeur-bestuurder Jorinde Klungers: “Het ambitieniveau van het vraagdocument ligt hoog. Vanuit Perspectief onderschrijven we het belang van het versterken van de sociale basis samen met inwoners in Zutphen. Na intensieve, goede gesprekken met de gemeente in de afgelopen weken gaan we hier met energie en vertrouwen vorm aan geven. De grote uitdaging is hoe we hier uitvoering aan gaan geven met een forse bezuinigingsopgave: 200.000 euro in 2020 en bijna 800.000 euro (23%) vanaf 2021.   

Daarnaast is de gemeente van plan om bovenop deze bezuiniging de specifieke subsidie voor Buurtservice, onderdeel van Perspectief, af te bouwen. Hierdoor loopt de bezuiniging verder op van 23% naar ruim 27%. Blijven inzetten op activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zonder financiële middelen, gaat ten koste van de nieuwe ambitie. 

Wij gaan de komende maanden de gemeente een goed aanbod doen, passend bij de vraag en de beschikbare middelen. In maart 2020 verwachten we duidelijkheid te geven over wat dit betekent voor inwoners.”