24 jun 2019
Perspectief moet bijna 8 ton bezuinigen

Vanmiddag is onderstaand persbericht van de gemeente Zutphen uitgegaan.

 

Directeur-bestuurder Jorinde Klungers geeft hier haar reactie:

“In oktober vorig jaar heeft de gemeente Zutphen aangekondigd dat er bezuinigd moet worden. Waar het eerst ging om 350.000 euro, gaat het inmiddels om 792.000 euro in 2021. Dit is bijna een kwart van ons budget! Zo veel bezuinigen heeft enorme impact op wat we straks aan dienstverlening kunnen bieden voor en met inwoners in de gemeente Zutphen.

Ik betreur het dat we er nog niet uit zijn met het College. We willen inwoners tijdig informeren over wat ze nog van ons kunnen verwachten in de toekomst. Ook hebben onze medewerkers en vrijwilligers duidelijkheid nodig, deze bezuinigingen zal banen kosten. Tegelijkertijd hebben we begrip voor de moeilijke financiële positie van de gemeente. We gaan het komende half jaar samen zoeken naar de meest acceptabele oplossing. Voor Perspectief betekent het dat we, door het uitstel, erg weinig tijd hebben om deze enorme bezuiniging te realiseren. Dit baart ons grote zorgen.”

 

Persbericht gemeente Zutphen - 24-06-2019 'Samen naar een nieuw perspectief'


Pers kan contact opnemen met onze communicatieadviseur Mirjam Dijkman-Bouwer via M 06 29 32 92 80.