23 jun 2017
Nieuwe directeur-bestuurder Perspectief Zutphen gestart

Deze maand is Jorinde Klungers gestart als nieuwe directeur-bestuurder van Perspectief Zutphen. Zij volgt Henny Boswinkel op, die met pensioen is gegaan. Hiervoor werkte Klungers als transitiemanager bij GGNet. Haar expertise ligt op het snijvlak van sociaal domein, ggz en huisartsenzorg. Haar eerste indruk is positief: “Er is veel samenwerking in de gemeente Zutphen om burgers in een kwetsbare situatie te ondersteunen om zo veel mogelijk weer zelf verder te kunnen. Ook zie ik allerlei mooie initiatieven in wijken. Medewerkers van Perspectief Zutphen dragen hieraan bij met veel enthousiasme en deskundigheid.” De Raad van Toezicht denkt in Jorinde een kundig bestuurder gevonden te hebben. Iemand die, binnen en buiten Perspectief, goed kan samenwerken. Onder haar leiding gaat Perspectief Zutphen zeker een goed vervolg  geven aan het werk van de afgelopen jaren.