15 feb 2016
Mantelzorgwaardering 2015 in gemeente Zutphen

In de maand december konden zorgvragers een mantelzorgwaardering aanvragen voor hun mantelzorger bij de Vrijwilligerscentrale van Perspectief Zutphen. Mantelzorgers verlenen zorg aan een familielid of vriend. De gemeente Zutphen vindt dat dit respect en waardering verdient. Mantelzorgers in gemeente Zutphen hebben een bedrag van € 75,- als waardering voor hun inzet ontvangen. De mantelzorgwaardering vervangt het mantelzorgcompliment dat mantelzorgers eerder ontvingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Mantelzorgers ontvingen dit geldbedrag als zij bij de Vrijwilligerscentrale van Perspectief Zutphen geregistreerd werden als mantelzorger en aan bepaalde eisen voldeden. Uiteindelijk heeft de Vrijwilligerscentrale 473 aanvraagformulieren ontvangen. Mantelzorgers konden verder op de aanvraag aangeven of zij een gesprek wilden over verdere ondersteuning. Hieraan heeft 1 op de 5 mantelzorgers behoefte. De Vrijwilligerscentrale gaat samen met de sociale wijkteams deze aanvragen voor ondersteuning bekijken. Daarna nemen zij contact op met de mantelzorgers voor verdere afspraken.

Hebt u de oproep gemist voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering 2015 maar wilt u op de hoogte blijven over ondersteuning voor mantelzorgers en mantelzorgwaardering 2016? Stuur dan een mailtje naar mantelzorg@perspectiefzutphen.nl. Of bel met de Vrijwilligerscentrale op 0575 596296 tijdens onze openingstijden: ma-do van 9.00 tot 15.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Wij nemen u dan op in ons bestand. Verdere informatie voor mantelzorgers kunt u vinden op onze website: www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl