26 nov 2015
Informatie over mantelzorgwaardering


Zorgt een naaste langdurig voor u? Dan wil de gemeente Zutphen deze mantelzorger waarderen door een bedrag uit te keren van € 75,-. Vanaf maandag 30 november vindt u op de website van de Vrijwilligerscentrale de informatie over het aanmelden voor de mantelzorgwaardering 2015 en het bijbehorende aanmeldformulier. Aanvragen is mogelijk tot eind december.

 

Wie komen hiervoor in aanmerking?
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun persoonlijke omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. De criteria waaraan mantelzorgers moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de blijk van waardering zijn als volgt:

  • per zorgvrager kan één mantelzorger een blijk van waardering aanvragen.
  • de zorgvrager dient inwoner te zijn van de gemeente Zutphen. De mantelzorger zelf hoeft daar niet te wonen.
  • de mantelzorger verleent langer dan 3 maanden, onbetaalde zorg, voor meer dan 8 uur per week.
  • de mantelzorger staat of wordt als mantelzorger geregistreerd bij de Vrijwilligerscentrale.
  • de mantelzorger en de zorgvrager hebben de aanvraag beide ondertekend.

 

Mantelzorgwaardering aanvragen?
Mantelzorgers die geregistreerd staan bij de Vrijwilligerscentrale zullen het formulier toegestuurd krijgen. Staat u nog niet geregistreerd? Dan kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen door het formulier in te vullen die u vindt op de website van Vrijwilligerscentrale Zutphen (www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl) of u kunt deze telefonisch aanvragen (0575 596296) of bij ons ophalen (Oude Bornhof 47a). De Vrijwilligerscentrale is geopend op maandag t/m donderdag van 09.00-15.00 uur en vrijdags van 09.00-13.00 uur. De mantelzorgwaardering voor 2015 kan van 1 tot en met 31 december 2015 worden aangevraagd en, indien toegekend, zal dit bedrag eind januari 2016 aan u worden uitgekeerd.

 

Mantelzorgondersteuning vanuit Perspectief
Verder biedt Perspectief Zutphen de volgende ondersteuning voor mantelzorgers. De sociaal werkers hebben aandacht voor ontlasten van mantelzorgers en kijken met mantelzorgers naar de mogelijkheden om overbelasting te voorkomen. Daarnaast biedt Perspectief via de Vrijwilligerscentrale ondersteuning aan mantelzorgers door de Bezoek- en OndersteuningsService (BOS). Getrainde vrijwilligers nemen een paar uur per week de zorg over. Ook worden informatiebijeenkomsten georganiseerd (de zogenaamde Mantelzorgsalons) en uitstapjes ter ontspanning. Er zijn 10 – 12 bijeenkomsten per jaar, meestal in wijkcentrum Waterkracht aan de Ruijs de Beerenbrouckstraat in Zutphen. Meer informatie hierover vindt u terug op de website van de Vrijwilligerscentrale.