09 jul 2015
De app als basis van sociaal werk

Het blad Zorg en Welzijn wijdt een artikel aan de app voor sociaal werk ontwikkeld in samenwerking met onze organisatie.