30 sep 2014
Bereikbaarheid Perspectief Zutphen

 

 

Met ingang van 1 oktober as. verandert de bereikbaarheid van Perspectief Zutphen. Onze medewerkers zijn vanaf deze datum via een direct, vast nummer bereikbaar of via het algemene nummer en vervolgens een keuzemenu. De secretariaatsfunctie is verdwenen.  

 

Waarom deze keuze?
Wij hebben voor deze nieuwe manier van werken gekozen om een betere bereikbaarheid voor onze klanten te kunnen garanderen. Andere diensten, zoals de Vrijwilligerscentrale en Buurtservice zijn nu ook rechtstreeks bereikbaar. Daarnaast bevordert de nieuwe structuur de flexibiliteit van onze organisatie en het niet-plaatsgebonden werken.

Wat betekent dit voor u?
U kunt ons vanaf 1 oktober alleen bereiken conform de nieuwe belstructuur.

 

Dienst

Telefoonnummer

Bereikbaarheid

Sociaal werk

0575 519 613
toets 0 

maandag t/m vrijdag
09.00 – 17.00 uur 

Vrijwilligerscentrale
Zutphen 

0575 596 296

maandag t/m vrijdag
09.00 – 15.00 uur

Buurtservice

0575 570 454

maandag t/m donderdag
08.30 – 12.30 uur 

Buurtbemiddeling

0575 519 613
toets 1, dan 1

maandag t/m donderdag
09.00 – 13.00 uur 

VVE Peuterwerk

0575 519 613
toets 1, dan 2

 

maandag t/m donderdag
09.00 – 13.00 uur