Klachten en procedure

Wij willen een zo optimaal mogelijke dienstverlening bieden. Helaas is het zo dat waar gewerkt wordt, ook fouten worden gemaakt. Om van onze fouten te kunnen leren, hebben wij klachtenprocedures opgesteld.

In bijgaande documenten kunt u lezen hoe u uw eventuele klacht kan indienen en hoe wij hiermee omgaan. Mocht u een klacht willen indienen, dan kan dat door middel van bijgevoegd formulier. Het is ook mogelijk online een klachtenformulier in te vullen en te versturen. U mag natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via 0575 519 613, toets 2, dan 2

Perspectief Zutphen algemeen

folder klachtenprocedure Perspectief Zutphen

klachtenformulier

jaarrapportage 2015 van de Provinciale Klachtencommissie WMK
      (Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang) voor Gelderland en Overijssel

VVE

Vanaf 1 januari 2016 is Perspectief Zutphen geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan ook het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is. Mocht een klacht aangaande de VVE niet naar uw tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u dit kenbaar maken bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In bijgaande documenten vindt u de folder Klachtenprocedure VVE en het geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het actuele reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.klachtenloket-kinderopvang.nl of www.degeschilllencommissie.nl

folder klachtenprocedure VVE

klachtenformulier 

geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen