Buurtbemiddeling

Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, kunnen er ergernissen of conflicten ontstaan. Door elkaar te vermijden of juist te confronteren, kunnen spanningen oplopen. (Hoogoplopende) burenruzies liggen dan op de loer. Heeft u ruzie met uw buren? Om welke reden dan ook, maar wordt het tijd voor contact , schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Wat is buurtbemiddeling?foto7

Buurtbemiddeling ondersteunt bij het oplossen van burenruzies.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Buurtbemiddeling gaat eerst met beide partijen afzonderlijk om tafel.
  • Wanneer beide buren graag bemiddeld worden, gaan zij samen in gesprek. Hier zijn twee bemiddelaars bij aanwezig.
  • In de gesprekken wordt toegewerkt naar een gezamenlijke oplossing.
  • Na 6 maanden wordt er telefonisch met beide partijen geëvalueerd

Wie zijn de bemiddelaars?

  • Bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die ervaring hebben in conflicthantering en bemiddeling.
  • Bemiddelaars zijn onpartijdig

Voor wie is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeente Zutphen die in een conflictsituatie zitten met hun buur of buurtgenoot. Bemiddeling is gratis. Wanneer u akkoord gaat met buurtbemiddeling wordt er verwacht dat u actief en positief meewerkt. Dat betekent dat iedereen meewerkt aan een gezamenlijke oplossing.

Aanvragen buurtbemiddeling

Wilt u gebruik maken van buurtbemiddeling dan kunt u contact opnemen met:

Mark Rietdijk, coördinator buurtbemiddeling@perspectiefzutphen.nl   

Of telefonisch via T 06 3011 8918. Hier kunt u tevens terecht voor nadere informatie over alle activiteiten van buurtbemiddeling Zutphen