Raad van Toezicht

Perspectief Zutphen past de Governance code Sociaal Werk 2016 toe. Perspectief kent een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen van Perspectief worden behaald. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever en sparringpartner van de directeur-bestuurder. En de Raad van Toezicht heeft tevens de rol van ambassadeur. De Raad van Toezicht heeft in 2019 dezelfde samenstelling behouden.

Raad van Toezicht in 2019
Het jaar 2019 stond voor Perspectief en dus ook voor de Raad van Toezicht vooral in het teken van de bezuinigingen vanuit de gemeente. In de overleggen hierover met de directeur-bestuurder stelt de Raad van Toezicht de belangen van de inwoners voorop. Maar tegelijkertijd heeft zij oog voor wat de gevolgen voor de organisatie mogelijk kunnen zijn. Uiteraard heeft de Raad van Toezicht hierover ook, in het jaarlijks reguliere overleg, met de ondernemingsraad van gedachten gewisseld. Op aangeven van de bestuurder is onderzocht hoe aansluiting gevonden kon worden bij de wensen van de gemeente. Een passend aanbod is uiteindelijk aangeboden. Een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht was aanwezig bij het werkbezoek van het college aan Perspectief.

Naast de bezuinigingen was er aandacht voor de gebruikelijke zaken als begroting en jaarrekening. De Raad van Toezicht evalueerde, zoals ieder jaar, het eigen functioneren om te kijken hoe het beter zou kunnen. Tevens is er een bijeenkomst geweest waarin gediscussieerd werd over diverse onderwerpen op basis van de Governance code om te komen tot een toezichtvisie. 

De forse aanpassingen op zowel financieel, personele als organisatorisch vlak hebben veel van medewerkers gevraagd. De Raad van Toezicht is onder de indruk van de veerkracht in de gehele organisatie en ziet met vertrouwen uit naar de toekomst.  

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Berteke de Jongh, voorzitter
  Eerste benoeming: 1 januari 2018 / herbenoeming 1 januari 2021
  Overige functies: Zelfstandig adviseur/interim-manager Sociaal Domein. Nu: Manager Samenleving Utrechtse Heuvelrug.
 • Ronald van Wetering, portefeuille financiën
  Eerste benoeming: 1 juni 2018.
  Overige functies: Directeur Grootzakelijk Twente Achterhoek, Lid RvC Twente Milieu N.V.
 • Annelies Crama, portefeuille governance
  Eerste benoeming: 1 januari 2016 / herbenoeming 1 januari 2019.
  Overige functies: Eigenaar / adviseur CMA, lid RvT Ambiq.
 • Marja Luyben, lid
  Eerste benoeming: 1 januari 2016 / herbenoeming 1 januari 2019.
  Overige functies: Manager welzijn (met pensioen).
 • Wybren Bakker, lid
  Eerste benoeming: 6 februari 2019.
  Overige functies: Zelfstandig ondernemer bestuur en advies, Fractievoorzitter D66 Overijssel, Lid RvT Mediant GGZ Enschede, Lid RvC Sportbedrijf Deventer.