Raad van Toezicht

Perspectief Zutphen wordt bestuurd volgens het Bestuur-Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie, is gericht op het bewaken van de fundamentele doelstellingen van Perspectief en denkt mee over de toekomst. Perspectief past de vernieuwde Governancecode Sociaal Werk toe, zoals vastgesteld door Sociaal Werk Nederland.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Berteke de Jongh, voorzitter
  Eerste benoeming: 1 januari 2018.
  Overige functies: Zelfstandig adviseur/interim-manager Sociaal Domein. Nu: Manager Samenleving Utrechtse Heuvelrug.
 • Ronald van Wetering, portefeuille financiën
  Eerste benoeming: 1 juni 2018.
  Overige functies: Directeur Grootzakelijk Twente Achterhoek, Lid RvC Twente Milieu N.V.
 • Annelies Crama, portefeuille governance
  Eerste benoeming: 1 januari 2016 / herbenoeming 1 januari 2019.
  Overige functies: Eigenaar / adviseur CMA, lid RvT Ambiq.
 • Marja Luyben, lid
  Eerste benoeming: 1 januari 2016 / herbenoeming 1 januari 2019.
  Overige functies: Manager welzijn (met pensioen).
 • Wybren Bakker, lid
  Eerste benoeming: 6 februari 2019.
  Overige functies: Zelfstandig ondernemer bestuur en advies, Fractievoorzitter D66 Overijssel, Lid RvT Mediant GGZ Enschede, Lid RvC Sportbedrijf Deventer.