Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw peuter? Leg uw vraag dan voor aan het consultatiebureau of aan een sociaal werker van Perspectief. Als het nodig is, geven zij een VVE indicatie. Met deze indicatie krijgt uw kind extra ondersteuning in de peutergroep.

Op al onze peutergroepen werken wij met een ondersteunende methode aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Deze methode heet ‘Startblokken’ en wordt uitgevoerd in het kader van Voor- en Vroegsschoolse Educatie (VVE).

Wat betekent dat in de praktijk?

Alle leidsters zijn getraind in de methode en kunnen ondersteuning bieden als dat nodig is. Op de peutergroep is dat zichtbaar doordat de ruimte zo is ingericht dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Maar ook doordat er veel gewerkt wordt in kleine groepjes. Leidsters besteden veel aandacht aan taalontwikkeling en zien snel of uw kind extra (taal)ondersteuning nodig heeft. Ook worden de thema’s uitgewerkt volgens een vaste methode. Alle kinderen profiteren van deze aanpak.

Uw kind kan in aanmerking komen voor VVE dagdelen via een indicatie van het consultatiebureau of via het sociaal werk van Perspectief Zutphen.

Voor een overzicht van de ouderbijdrage klik hier