Peuters en kinderen

Voor deze en andere vragen kunt u bij ons terecht.

Maakt u zich zorgen over de (taal) ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u meer lezen over ondersteuning in de vorm van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in onze peutergroepen.

Voor opvoedvragen kunt u terecht bij onze sociaal werkers. Het is goed te weten dat onze werkers nauw samenwerken met:

  • Alle basisscholen in Zutphen
    elke school heeft een zogenaamd zorgteam waarin ook een sociaal werker van Perspectief actief is.
  • Centrum voor Jeugd en Gezin; voor alle vragen over opvoeding en ontwikkelen van (uw) kinderen.

Lees verder: Wat  mag u verwachten van een sociaal werker?